O firmie

Szanowni Państwo!

Firma OLTECH zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. świadczy kompleksową obsługę dla właścicieli, zarządców i administratorów nieruchomości w zakresie:

  • okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych (art. 61 i 62 Prawo Budowlane),
  • założenia/prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego (art. 64 Prawo Budowlane),
  • certyfikatów energetycznych (Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy).

Bezpieczeństwo ludzi, mienia

Należy podkreślić znaczenie przeglądów technicznych jako właściwie jedynych opracowań mogących dostarczyć odpowiedniej wiedzy o stanie technicznym budynku i to w ujęciu okresowym, stale aktualizującym się. Regularnie wykonywane przeglądy są podstawą bezpieczeństwa, ale chronią też przed sankcjami wynikającymi z przepisów prawa. Brak odpowiedniego dozoru technicznego budynku, może doprowadzić do pogorszenia stanu technicznego, co niewątpliwie ma negatywny wpływ na życie i zdrowie ludzi, jak również bezpieczeństwo i wartość mienia.

Kwalifikacje

Dysponujemy fachowcami z dużą wiedzą i doświadczeniem, którzy posiadają uprawnienia we wszystkich wymaganych branżach i są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Ciągłe szkolenia, bieżące śledzenie literatury branżowej, zdobywanie nowych doświadczeń na gruncie zawodowym oraz pozytywna opinia po zrealizowanych zleceniach jest dla nas dowodem, że to co wykonujemy, robimy dobrze.

Współpraca

Zachęcamy do stałej współpracy w cyklach 5-cio letnich tj. wykonywanie przeglądów rocznych przez cztery lata z rzędu i przegląd pięcioletni w roku piątym. Umowy stałe są korzystne nie tylko dla nas jako firmy wykonawczej, ale przede wszystkim dla Państwa, gdyż możecie Państwo zaoszczędzić w kosztach obsługi.

System komputerowy firmy archiwizuje protokoły w wersji elektronicznej, oraz informuje nas o kolejnych datach kontroli i w związku z tym to nasz zespół dba o terminowe wykonywanie protokołów przed końcem ich ważności.

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółami naszej oferty. Jeżeli Państwo są zainteresowani spotkaniem, bądź wstępną wyceną prosimy o kontakt telefoniczny lub email.